* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

FARBY ÚSPECHU

Výber farieb pre interiér má veľký vplyv na emócie a sebavedomie osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú a správne prispôsobenie farieb charakteru našej profesie sa môže stať podstatným činiteľom nášho profesijného úspechu.

Zeleň vnášajúca pokoj a pocit bezpečnosti, či červeň, ktorá je energetická a povzbudzuje k činnosti? Čistota bieloby, či odtiene žltej napĺňajúce optimizmom a radosťou? Výber farieb do interiéru má veľký vplyv na emócie a sebavedomie osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú a správne prispôsobenie farieb charakteru našej profesie sa môže stať podstatným činiteľom nášho profesijného úspechu.

Inforafika Zabarwienia sukcesu

Vedomé využitie psychológie farieb a zvýraznenie charakteru interiéru môže zvýšiť efektívnosť našich činností. Vďaka vhodnému prispôsobeniu aranžovania sa farby miestnosti, v ktorej pracujeme môžu stať farbami úspechu!