* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Superbrands 2014/15 pre značky Śnieżka a MAGNAT

8 január 2015
Superbrands 2014/15 pre značky Śnieżka a MAGNAT
Značky Śnieżka a MAGNAT z portfólio Továrne farieb a lakov Śnieżka SA znovu získali prestížny titul Created in Poland Superbrands. Preto sú súčasťou elitnej skupiny najlepších značiek na poľskom trhu.

Ocenenia, ktoré udeľuje medzinárodná organizácia The Superbrands Ltd., na základe rozsiahleho prieskumu spotrebiteľov a názorov odborníkov z odvetví. To umožňuje efektívnu identifikáciu značiek poľského pôvodu, ktoré sa vzhľadom ku kvalite našich služieb tešia najväčšou spoločenskou dôverou. V tejto čestnej skupine tiež nemohli chýbať slávne a obľúbené značky Poliakov Śnieżka (získala dva tituly Superbrands 2014/15 oraz Created in Poland Superbrands 2014/15) a MAGNAT (získal titul Created in Poland Superbrands). - Znalosť značky a jej pozitívny imidž v očiach spotrebiteľov je najväčšia hodnota pre spoločnosť. Sme radi, že radi, že medzi najlepšími značkami sú prítomné Śnieżka a MAGNAT, čo potvrdzuje vynikajúcu kvalitu našich riešení - hovorí Łukasz Dobrowolski, riaditeľ marketingu Továrne  farieb a lakov Śnieżka SA .

Superbrands pôsobí na svete viac ako 20 rokov, a v Poľsku od 10 rokov. Cieľom tejto iniciatívy je upozorniť na najlepšie značky, takže každý rok vzniká komplexná báza vedomostí o lídroch trhu. Analýze je podrobených viac ako 3 000 podnikateľských a spotrebiteľských značiek, ktoré nezávislý výskumný ústav ARC Trh a Stanovisko skúma na vzorke viac ako 15 000 respondentov. Na procese hodnotenia podieľa sa tiež 60-osobná komisia odborníkov z odvetvia, ktorí tvoria Radu Značiek. Ocenenie superbrands je jasným signálom pre spotrebiteľov, že sa zaoberajú vysoko kvalitným výrobkom alebo službou.