* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

CENY A VYZNAMENANIA

Ceny a vyznamenania udelené FFiL Śnieżka SA v roku 2012 sú okrem iného výsledkom dôsledne realizovanej stratégie rozvoja. Rôznorodosť priznaných cien svedčí o všestrannosti činnosti prijímaných v rôznych aspektoch činnosti firmy, sú okrem iného vyjadrením uznania finančných výsledkov, dôvery, referencií pre značku, ako aj angažovanosti v oblasti výskumu a vývoja a tým aj v oblasti nových technológií.