* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

KAPITÁLOVÁ SKUPINA

Śnieżka je skupinou firiem pôsobiacich v syntéze, previazaných podielmi a výrobnými závislosťami. Úplná organizácia, zodpovedné hospodárenie so zásobami a nákupmi sa prenáša na efektívne fungovanie firmy, ako aj na väčšie zisky pre akcionárov. Spolupráca spočíva vo vzájomnom dopĺňaní sa a v prospechoch vyplývajúcich zo súčinnej činnosti.