* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

KVALITA A CERTIFIKÁTY

Dosiahnutie firmou FFiL Śnieżka SA súčasnej trhovej pozície bolo možné len vďaka úzkej spolupráci s odberateľmi, ktorí dôverovali vysokej kvalite nami produkovaných výrobkov.

Pre prispôsobenie celého výrobného cyklu medzinárodným štandardom sme už v októbri 1997 začali zavádzať systém riadenia kvality podľa ISO 9001. Získaný v roku 1999 certifikát potvrdil realizovanie všetkých procedúr spoločnosťou Śnieżka, ktoré majú zabezpečiť spoľahlivú kvalitu vyrábaných produktov.

V roku 2011 najvyššie vedenie firmy rozhodlo o prijatí a zavedení systému riadenia životného prostredia podľa ISO 14001. Obidva systémy boli integrované a certifikované v máji 2012. Integrovaný systém zahŕňa svojím obsahom projektovanie, výrobu a predaj: farieb, lakov, dekoračných systémov, omietok, zatepľovacích systémov budov, náterových tmelov, výrobkov na ochranu a dekoráciu dreva, lepidiel, impregnantov, práškových farieb a lakov, systémov protikoróznej ochrany, ako aj prostriedkov na predchádzanie znečisteniu. Prostredníctvom realizácie politiky integrovaného systému riadenia chceme posilňovať vedúcu pozíciu v oblasti kvality vytváraných produktov, ako aj v oblasti starostlivosti o životné prostredie:

„Nevyhnutnou podmienkou trvalého rozvoja našej firmy je zaručenie klientom produktov najvyššej kvality pri zohľadnení meniacich sa trhových podmienok a preferencií spotrebiteľov, a taktiež starostlivosť o životné prostredie. FFiL Śnieżka SA ako aj jej patriace značky by mal byť vždy stotožňované s najvyššou kvalitou vo všetkých oblastiach svojej činnosti, aby klienti mohli bez obáv a s veľkou spokojnosťou používať naše výrobky. Fabrika garantuje aj plnú zhodu svojich výrobkov označených ekologickým znakom s kritériami ekologického označenia Európskej únie. Prostredníctvom realizácie Politiky chceme posilňovať vedúcu pozíciu v oblasti kvality vytváraných produktov ako aj predchádzať znečisťovaniu.“