* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

O FIRME

Fabrika farieb a lakov Śnieżka SA je vedúcou spoločnosťou v kapitálovej skupine Śnieżka a hlavným výrobcom farieb a lakov v Poľsku, ako aj v strednej a východnej Európe. Takúto vysokú pozíciu dosiahla firma za necelých 30 rokov, jej začiatky siahajú do roku 1984.

Dobrá znalosť odvetvia, ako aj účinné a efektívne riadenie spoločnosti v krátkom čase priniesli plody dynamického rozvoja a umožnili dosiahnuť aktuálnu pozíciu na trhu.

Aktuálne Śnieżka je nielen jedinou firmou v odvetví vedenou na burze cenných papierov, ale aj jedinou firmou kontrolovanou poľským kapitálom.