* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

VEDENIE FIRMY

Piotr Mikrut – predseda predstavenstva

Piotr Mikrut je absolventom Baníckej a hutníckej akadémie v Krakove (Katedra riadenia),ktorú ukončil v roku 1995 s vyznamenaním. Profesionálnu kariéru začal na pozícii vedúceho oddelenia marketingu v spoločnosti CHEMAL s.c., z ktorej vznikla Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA. V tejto spoločnosti pracoval v rokoch 1995 – 1997. Od roku 1997 vykonával funkciu predsedu predstavenstva PPHU 2M Sp. z o.o., v ktorej bol aj jedným z podielnikov. Od 30. marca 2004 je na pozícii predsedu predstavenstva FFiL Śnieżka SA.

Witold Waśko – podpredseda predstavenstva, ekonomický riaditeľ

Witold Wasko ukončil Rzeszovskú polytechniku (špecializácia: letectvo). Pán Witold Waśko ukončil taktiež postgraduálne štúdium na Malopoľskej vysokej škole marketingu a riadenia so zameraním na účtovníctvo a financie. V roku 2009 zložil skúšku na znalca kontroly. Počas profesionálnej práce absolvoval mnohé kurzy, okrem iného: kurz rozpočtov vedený Nord Controling, kurz finančného plánovania firmy „Pator“, kurz riadenia kvality, kurz riadenia ľudských zdrojov.

Witold Waśko ďalej pracoval:

  • v rokoch 1989 – 1991 v WSK PZL Mielec ako referent pre technické veci,
  • v rokoch 1992 – 1994 v P.P.H.U. „Chemal“ s.c. ako účtovník – informatik,
  • v rokoch 1994 – 1998 vo Fabrike farieb a lakov „Chemal“ sc. ako finančný riaditeľ,
  • v rokoch 1998 – 2003 v spoločnosti ako ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva.

Od 1. mája 2005 na pozícii podpredsedu predstavenstva FFiL Śnieżka SA.

Joanna Wróbel-Lipa – podpredseda predstavenstva, obchodná riaditeľka

Joanna Wróbel-Lipa ukončila Ekonomickú akadémie v Katoviciach (špecializácia: riadenie a marketing). V období od júna 2003 do októbra 2004 bola poslucháčkou postgraduálneho štúdia The Advanced Certificate in Marketing, organizovaného Inštitútom rozvoja biznisu.

Profesionálnu prácu začala v máji 2000 v FFiL Śnieżka SA na pozícii špecialista pre marketing. Od augusta 2003 do decembra 2004 pracovala na pozícii vedúcej oddelenia marketingu a od januára 2005 do júla 2006 ako zástupkyňa riaditeľa pre obchod a marketing. V auguste 2006 pani Joanna Wróbel-Lipa obsadila pozíciu obchodnej riaditeľky spolu s funkciou prokuristky. V decembri 2007 bola povolaná na pozíciu člena predstavenstva FFiL Śnieżka SA. Od 6. mája 2011 pani Joanna Wróbel-Lipa vykonáva funkciu podpredsedu predstavenstva.