* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

OCHRANA ÚDAJOV

Chceli by sme vás uistiť, že zhromažďované osobné údaje pre potreby prijímania do zamestnania sú uchovávané za podmienok zaručujúcich ich bezpečnosť, ako aj vaše právo na súkromie.

Pri podaní prihlášky budete vyzvaná/vyzvaný na vyjadrenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov firmou FFiL Śnieżka SA pre potreby realizácie procesu prijímania v súlade s predpismi zákona zo dňa 29.08.97 o ochrane osobných údajov (Zb. z. č. 133 poz. 883)!