* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

PROCES PRIJÍMANIA PRACOVNÍKOV

Sme lídrom na trhu farieb a lakov v Poľsku. Pri kontakte s okolím vsádzame na lojalitu, solídnosť a partnerstvo. Podobnými princípmi sa riadime aj pri jednaní s našimi pracovníkmi, ktorým ponúkame atraktívne podmienky zamestnania a veľké možnosti profesionálneho rozvoja. Zameriavame sa na kreativitu a kolektívnu prácu. Determinantou našich činností je bezpodmienečné dodržiavanie etických noriem.

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov plánuje a koordinuje prijímanie a riadi proces rozvoja pracovníkov v celej firme. Našim pracovníkom ponúkame mnohé interné a externé školenia, vyučovanie cudzích jazykov, ako aj financovanie postgraduálneho štúdia. Veríme, že človek sa najrýchlejšie a najefektívnejšie učí v práci prijímajúc nové výzvy. Preto v spoločnosti Śnieżka kladieme veľký dôraz na rozvoj pracovníkov prostredníctvom zaručenia veľkej slobody pri prijímaní samostatných rozhodnutí, ako aj účasť na mnohých projektoch poskytujúcich možnosť výmeny skúseností.

Pripojte sa k našej skupine!