* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

PERSONÁL

FFiL Śnieżka SA vníma svojich pracovníkov ako cenný zdroj a doceňuje ich vklad do výsledkov firmy. Podľa predpokladu, že len v atmosfére dôvery a dialógu sa môžu rodiť nové nápady a kreatívne riešenia.

Spoločnosť stavia na dobré vzťahy a komunikáciu medzi pracovníkmi. Vyjadrením otvorenosti na sugesciu pracovníkov sú okrem iného pravidelne vykonávané prieskumy názorov pracovníkov. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa spoločnosť prejavila starostlivosťou o zabezpečenie priaznivých, bezpečných a vhodných pracovných podmienok, ochranou pred mobbingom a transparentnosťou riadenia ľudských zdrojov.

Iniciatívy našich pracovníkov:

  • Klub HDK
  • Futbalové mužstvo Śnieżka
  • Interný časopis „VO FARBE“