* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

SPOLOČNOSŤ

Vyjadrením starostlivosti o veci spoločnosti – tak na lokálnej úrovni, ako aj celopoľskej – sú verejné programy roky realizované spoločnosťou, ako aj činnosť Nadácie Śnieżka „Tvoja šanca“.

Podstatnými prvkami podpory, okrem pomoci osobám dlhodobo chorým a nachádzajúcim sa v ťažkej materiálnej situácii, je edukácia a šport. Do týchto oblastí sa vynikajúco zapisuje činnosť Nadácie Śnieżka „Tvoja šanca“, ako aj projekty „Farebné štadióny … t. j. školská prvá liga“ a „Detský svet vo farbách“.

kolorowe boiskaTwoja Szansa