* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

TRH A KLIENTI

Prehlbovanie úrovne zadosťučinenia klientov ponúkaním produktov najvyššej kvality je jednou z kľúčových zásad, prislúchajúcich činnostiam spoločnosti, ktorá zavádza na trh len produkty spĺňajúce najvyššie normy kvality. Projektujúc svoje produkty spoločnosť vykonáva hodnotenie, ktoré má zaručiť široko ponímanú bezpečnosť užívateľa a/alebo životného prostredia. Zodpovednosť firmy Śnieżka sa vzťahuje na celý cyklus života produktu od zásobovania výroby až po podporu konečného užívateľa.


FFiL Śnieżka SA rešpektuje zásady čestnej konkurencie a koná v súlade s predpismi určujúcimi zásady konkurencie na danom trhu. Spoločnosť sa nikdy neangažovala a ani neangažuje v nelegálnych dohodách medzi konkurentmi v takých ako sú cenové dohody, rozdelenie teritórií alebo rozdelenie klientov a ani v iných zakázaných praktikách, ktoré sú v rozpore s právom o výmene informácií. Ochotne sa delí o svoje znalosti napr. prostredníctvom produktových školení, podpory inovačných metód expozície produktov, či pomocou riadenia kategórie. Vykonáva aj etickú reklamnú činnosť.