* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosť identifikovala a zdokumentovala podstatné oblasti vplyvu svojej činnosti na životné prostredie a vypracovala politiku životného prostredia, ktorú sprevádzajú zdokumentované, merateľné ciele, ktoré sú neustále monitorované.

Spoločnosť vykonáva meranie spotreby vody a elektrickej energie, recyklácie vody a produkcie odpadových vôd, snaží sa o zlepšovanie kvality za účelom zmenšovania odpadov vytváraných pri výrobe, proaktívne zavádza do života nové nariadenia, ako aj vykonáva hodnotenie, kontrolu a neustále zlepšuje procesy vo svojich výrobných závodoch za účelom dôsledného dodržiavania práv človeka a udržiavania štandardov ochrany životného prostredia v súlade s regionálnym právom.