* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

AKO ODSTRÁNIŤ HUBY ZO STIEN?

AKO ODSTRÁNIŤ HUBY ZO STIEN?
Huby a domáca pleseň sú v našich klimatických podmienkach celkový problém. Vznášajúce sa v dome spóry týchto organizmov sú pre oko neviditeľné, jednako môžu byť pre zdravie nebezpečné. Pre účinný boj s hubou je potrebné nielen vylúčiť prejavy v podobe špatiacich výkvetov na stenách, ale predovšetkým – odstrániť príčinu.

Najdôležitejšou príčinou výskytu špatiacich a nebezpečných zoskupení húb na stenách je vlhkosť. Dlhodobé udržiavanie vysokej vlhkosti vzduchu vo vnútri miestnosti je často dôsledkom toho, že chýba vhodná ventilácia. Vodná para vznášajúca sa vo vzduchu sa v dôsledku zmien teploty skvapalňuje na stenách. Pravidelne sa týmto spôsobom hromadiaca rosa predstavuje ideálne prostredie pre rozvoj nebezpečných baktérií a húb.

Voda sa môže do miestnosti dostávať aj zvonku, napr. v dôsledku prasknutého odkvapového žľabu, netesnej strechy alebo iných konštrukčných chýb budovy. V takomto prípade boj s hubami začíname odstránením chyby.

Nepotrebná oprava

Čo ale urobiť so stenami napadnutými hubami? Napriek kolujúcemu názoru nie je vôbec potrebné odstraňovať omietku „do holej tehly“. Spatiaceho problému je možné sa zbaviť v mnohých prípadoch lokálnym použitím Preparátu proti hubám VIDARON. Je to špeciálny prostriedok určený na ničenie domácich húb a plesní. Jeho účinnosť sa opiera o použitie najnovšej generácie biocídov, t. j. zlúčenín ničiacich škodlivé organizmy.

Preparát proti hubám VIDARON preniká do štruktúry podkladu vďaka čomu dlhodobo a účinne eliminuje výkvety – komentuje Krzysztof Kędzior, hlavný špecialista na aplikácie v FFiL Śnieżka SA. Je vhodný na použitie na rôznych povrchoch: na drevo, múry, steny a omietky. Je možné ho používať na povlakoch maliarskych farieb, lepidlových a emulzných a taktiež na iných stavebných materiáloch – dodáva expert.

Preparát proti hubám VIDARON je vhodný na použitie z vnútornej a vonkajšej strany budovy. Vďaka nemu účinne predĺžime aj životnosť, napr. prvkov malej záhradnej architektúry z dreva.

Ako ho používať?

Preparát je najlepšie nanášať na stenu pomocou rozprašovača priamo z nádoby. Pri používaní pamätajme na použitie vhodných ochranných pomôcok: oblečenia, ako aj ochranných okuliarov.

Po prvej aplikácii je potrebné počkať jednu hodinu – za tento čas podhubie viditeľne zbledne. Napadnuté miesta by sme mali následne dôkladne vyčistiť. Nakoniec vystačí umyť stenu čistou vodou. Pre istotu po jej úplnom vyschnutí môžeme naniesť ďalšiu vrstvu preparátu.

Preventívne striebro

Aby sa predišlo problému opätovného výskytu húb v budúcnosti okrem zaručenia vhodnej ventilácie je možné na maľovanie ohrozenej steny využiť farby špeciálneho určenia Śnieżka kuchyňa-kúpeľňa. Je charakteristická vysokou odolnosťou proti pôsobeniu vlhkosti. Vďaka obsahu čistého striebra pomáha stabilizovať množstvo zdraviu nebezpečných plesní, húb a baktérií, ktoré sa zhromažďujú na stenách.

Pamätajme, že v boji proti vzniku húb je najdôležitejšie dbať o vhodnú ventiláciu a vykurovanie bytu. Ak sa na stenách kuchyne alebo kúpeľne pravidelne hromadí vlhkosť, mali by sme byt často a intenzívne vetrať, len čo to umožňuje počasie – radí Krzysztof Kędzior.