* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

ZÁKLADOM JE DOBRÁ PRÍPRAVA

ZÁKLADOM JE DOBRÁ PRÍPRAVA
Jedni v lete myslia na prázdniny, iní na opravu. Ešte predtým, než chytíte valčeky a štetce, skontrolujte, ako sa pripravíte na maľovanie stien. Je to podstatná činnosť a jej doba trvania záleží od stavu podkladu, počtu škrabancov, prasklín a iných úbytkov.

Vystačí päť krokov, aby ste steny prispôsobili pod vysnívanú farbu. Ak to urobíte sami, získate nielen vynikajúco pripravené steny, ale aj zadosťučinenie a obdiv rodiny a známych.

Príprava nového podkladu

Čerstvé omietky vyžadujú dozretie. Musia svoje odčakať, aby sa omietka dobre zviazala a prebehli v nej nevyhnutné chemické reakcie. Všetky dokončovacie práce je potrebné preto začať po ich dozretí – vápenno-cementové omietky po uplynutí 3 – 4 týždňov a sadrové 2 – 3 týždne. Nezávisle od druhu konečnej úpravy (stierkovanie alebo maľovanie) vzhľadom na veľmi vysokú nasiakavosť je potrebné čerstvú omietku opatriť vhodným základným impregnujúcim náterom ACRYL-PUTZ®.

Ďalšie práce závisia od druhu konečnej úpravy

Príprava obnovovaného podkladu

Pred maľovaním už kedysi obnovovaného podkladu je potrebné dôkladne skontrolovať stav starých povlakov. Je to možné urobiť niekoľkými veľmi

jednoduchými testami.

Test suchej dlane – energickým pohybom pretierame dlaňou stenu a kontrolujeme, či na nej zostanú stopy. Zbytky starej vrstvy môžu svedčiť o jej skriedovaní a bude sa vyžadovať použitie základného impregnujúceho náteru ACRYL-PUTZ®. Je to o to dôležitejšie, že farba nanesená na nezabezpečený podklad začne z neho rýchlo opadávať.

Narezávanie– týmto testom kontrolujeme priľnavosť povrchu. Narezávame povlaky v podobe križujúcich sa zvislých a vodorovných línií. Rozstupy medzi líniami by nemali byť väčšie ako 5 mm. Následne na vzniknutú mriežku pripevníme maliarsku pásku. Energickým pohybom ju strhneme a skontrolujeme, či zostali na nej kúsky starých povlakov. Ak áno, je potrebné zoškriabať starú farbu kovovou špachtľou.

1. krok Odstraňovanie húb

Ak sme si pred opravou všimli na stene hubu, bude nutné použiť preparát proti hubám VIDARON. Nanášame ho štetcom, valčekom alebo striekaním na hubami zasiahnutú časť steny, počkáme hodinu a následne vydrhneme a zmyjeme vodou. Po vyschnutí nanesieme ešte jednu vrstvu.

2. krok Oprava úbytkov

Väčšie úbytky

  • Aj niekoľko centimetrové úbytky opravujeme použitím hmôt ACRYL-PUTZ® ST10 START, ACRYL-PUTZ® START ST11 S.
  • V prípade úbytkov väčších rozmerov stojí za to použiť ACRYL-PUTZ® KG31 sadrové lepidlo.

Škrabance a praskliny – vyžadujú rôzne druhy opráv, ktoré závisia od ich typu. Tieto drobné škrabance, najmä spozorované pred samotným maľovaním, ľahko vyplníme použitím korekčnej hmoty ACRYL-PUTZ®LIGHT. Také vlastnosti, ako je krátka doba schnutia a vytvrdzovania, nízka zmrštiteľnosť, vynikajúca priľnavosť umožňujú rýchlu opravu podkladu.

V prípade značne komplikovaných prasklín sa odporúča postupovať podľa nasledujúcich pokynov: hranou kovovej špachtle je potrebné prehĺbiť a následne dobre vyčistiť. Až po vykonaní tejto činnosti je možné pristúpiť k doplneniu úbytku. Odporúčame náterový tmel ACRYL-PUTZ® FLEX, ktorý vďaka skleným vláknam obsiahnutým v hmote bráni vzniku nových prasklín. Vytvára transparentný povlak s viditeľnými vláknami, ktoré po vytvrdnutí je možné pokryť inými náterovými tmelmi.

3. krok Nanášanie základného náteru

Pred pristúpením k nanášaniu základného náteru je potrebné vždy odstrániť prach z podkladu. Až potom je možné naniesť vrstvu základného impregnačného náteru ACRYL-PUTZ®. Nanášanie základného náteru je nevyhnutná etapa, pretože vyrovnáva nasiakavosť podkladu, zosilňuje ho a zvyšuje priľnavosť náterových tmelov. Vďaka funkcii brániacej príliš rýchlemu prenášaniu vody z podkladu zaručuje správne podmienky schnutia používaných na povrchu výrobkov.

4. krok Stierkovanie

Vyrovnávacia vrstva – produktom, ktorý sa vynikajúco hodí na opravu poškodeného povrchu, je náterový tmel ACRYL-PUTZ® ST10 START. Jeho hlavnými prednosťami je nízka zmršťovateľnosť, krátka doba schnutia a ľahké brúsenie. Je dostupný vo forme sypkej zmesi, preto pred pristúpením k práci je potrebné ho vhodne pripraviť. Na nanášanie používame dve špachtle z nehrdzavejúcej ocele. Menšou nakladáme hmotu na širšiu, ktorou následne nanášame produkt na stenu. Nanášame jednotlivé vrstvy hrúbky pribl. 3 mm. Spachtle je potrebné udržiavať po celú dobu v čistote, aby sa na stenu neprenášali hrudky.

Vyhladzujúca vrstva – na konečné vyhladenie stien odporúčame ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ. Hlavnou prednosťou tohto náterového tmelu je možnosť jeho používania dlhú dobu, nakoľko udržiava stálu konzistenciu. Vynikajúco sa hodí aj na strojové nanášanie.

Brúsenie – väčšina odporúčaných hmôt sa obrába tradičnou metódou, t. j. po ich vytvrdnutí a úplnom vyschnutí. V takomto prípade pomocou hladidla s brúsnym papierom alebo brúsnou sieťkou (granulácia 100 – 150) vyschnutú stierku dôkladne brúsime. V rohoch a ťažko dostupných miestach odporúčame použiť brúsnu hubku so zrezanými hranami. Počas brúsenia bude určite nápomocná lampa, pomocou ktorej je potrebné osvetliť plochu zboku. Takáto činnosť presne ukáže miesto, ktoré je potrebné opraviť. Bezpodmienečne po ukončení prác je potrebné z celého povrchu odstrániť prach.

5. krok Použitie základnej emulzie

Pred nanesením dekoračných emulzií sa odporúča použiť základnú emulziu, úlohou ktorej je zjednotenie podkladu. V tomto prípade sa odporúča použiť latexovú emulziu MAGNAT GRUNT. Tieto produkty zvyšujú výdatnosť povrchových vrstiev, zlepšujú ich krytie a zaručujú dýchanie stien. Sú vhodné, aj keď plánujeme zmeniť farby steny z tmavej na svetlú.

Takto pripravený podklad je hotový k maľovaniu. Vystačí len vybrať farbu a tešiť sa dlhé roky z pekných stien.