* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

FAREBNÉ ŠTADIÓNY

Cieľom sociálneho programu realizovaného od roku 2006 je popularizácia aktívneho trávenia voľného času detí, ako aj vytváranie podmienok na pestovanie športu, najmä skupinových hier. Každoročne sú pozývané do súťaže základné školy z malých obcí, ktoré nemajú prostriedky na výstavbu štadióna alebo renováciu starého objektu. Do súperenia sa zapájajú nielen žiaci, ale aj učitelia a celé miestne spoločenstvá. Vďaka súťaži škola aj z najmenšej obce má šancu získať viacúčelový štadión od spoločnosti Śnieżka.Kolorowe Boiska - FFiL Śnieżka SA

  1. Základná škola v združení škôl č. 2 v Turzni z Kujavsko-pomorského vojvodstva – 2007
  2. Verejná základná škola v Bobrovke z Lubuského vojvodstva – 2008
  3. Základná škola v Ogardach z Lubuského vojvodstva – 2009
  4. Základná škola v Kaznove z Lubelského vojvodstva – 2010
  5. Základná škola v Gorze z Veľkopolského vojvodstva – 2011
  6. Združenie škôl v Hornom Juchnovci z Podlaského vojvodstva – 2012 kliknite a pozrite
  7. Základná škola v Perlach – 2013 kliknite a pozrite

    Podrobné informácie o programe a pravidlách sa nachádzajú na internetovej stránke www.koloroweboiska.pl